JavaScript中json对象和string对象之间相互转化

json对象
var json = {aa:true,bb:true}; 
 var json1 = {aa:'b',bb:{cc:true,dd:true}};
1:js操作json对象
for(var item in json){ 
 alert(item); //结果是 aa,bb, 类型是 string 
 alert(typeof(item)); 
 alert(eval("json."+item)); //结果是true,true类型是boolean 
 eval(("json."+item+"=false;")); //改变json对象的值 
 }
2:json对象转化为String对象的方法
/** 
 * json对象转字符串形式 
 */ 
 function json2str(o) { 
 var arr = []; 
 var fmt = function(s) { 
 if (typeof s == 'object' && s != null) return json2str(s); 
 return /^(string|number)$/.test(typeof s) ? "'" + s + "'" : s; 
 } 
 for (var i in o) arr.push("'" + i + "':" + fmt(o[i])); 
 return '{' + arr.join(',') + '}'; 
 }
3:string对象转化为json对象
function stringToJson(stringValue) 
 { 
 eval("var theJsonValue = "+stringValue); 
 return theJsonValue; 
 }
4:json数组转化为 String对象的方法(要掉要上面那个方法)
function JsonArrayToStringCfz(jsonArray) 
 var JsonArrayString = "["; 
 for(var i=0;i<jsonArray.length;i++){ 
 JsonArrayString=JsonArrayString+JsonToStringCfz(jsonArray[i])+","; 
 } 
 JsonArrayString = JsonArrayString.substring(0,JsonArrayString.length-1)+"]"; 
 return JsonArrayString; 
 }
5:利用json.js json转string
<script src="json2.js"></script> 
 <script> 
 var date = {myArr : ["a" , "b" , "c" , "d"] , count : 4}; 
 var str = JSON.stringify(date); 
 alert(str); 
 </script>